ElasticDump依赖NodeJs环境,首先安装NodeJs 下载NodeJs安装包,解压NodeJs wget https://npm.taobao.org/mirrors/node/v10.15.3/node-v10.15.3-linux-x64.tar.gz tar -zxf node-v10.15.3-linux-x64.tar.gz 使用ln -s 软连接命令,设置NodeJs环境 ln -s /home/console/nodejs/bin/node /usr/local/bin/ ln -s /home/console/nodejs/bin/npm /usr/local/bin/ node --version v10.15.3

设置完NodeJs环境,下载elasticdump npm init -f npm install elasticdump或者npm install elasticdump -g(全局生效) cd /home/console/nodejs/lib/node_modules/elasticdump/bin(这里是你安装的路径) 使用ln -s 软连接命令,设置elasticdump环境 ln -s /home/console/nodejs/lib/node_modules/elasticdump/bin/elasticdump /usr/bin/

迁移单个索引 elasticdump --input=http://172.16.0.39:9200/companydatabase --output=http://172.16.0.20:9200/companydatabase --type=data

迁移所有索引 elasticdump --input=http://172.16.0.39:9200 --output=http://172.16.0.20:9200