php根据汉字获取拼音(php基于拼音搜索实现原理)

代码一:获取字符串汉字首字母,兼容GBK和UTF-8

<?php
function getfirstchar($s0){  //获取单个汉字拼音首字母。注意:此处不要纠结。汉字拼音是没有以U和V开头的
  $fchar = ord($s0{0});
  if($fchar >= ord("A") and $fchar <= ord("z") )return strtoupper($s0{0});
  $s1 = iconv("UTF-8","gb2312", $s0);
  $s2 = iconv("gb2312","UTF-8", $s1);
  if($s2 == $s0){$s = $s1;}else{$s = $s0;}
  $asc = ord($s{0}) * 256 + ord($s{1}) - 65536;
  if($asc >= -20319 and $asc <= -20284) return "A";
  if($asc >= -20283 and $asc <= -19776) return "B";
  if($asc >= -19775 and $asc <= -19219) return "C";
  if($asc >= -19218 and $asc <= -18711) return "D";
  if($asc >= -18710 and $asc <= -18527) return "E";
  if($asc >= -18526 and $asc <= -18240) return "F";
  if($asc >= -18239 and $asc <= -17923) return "G";
  if($asc >= -17922 and $asc <= -17418) return "H";
  if($asc >= -17922 and $asc <= -17418) return "I";
  if($asc >= -17417 and $asc <= -16475) return "J";
  if($asc >= -16474 and $asc <= -16213) return "K";
  if($asc >= -16212 and $asc <= -15641) return "L";
  if($asc >= -15640 and $asc <= -15166) return "M";
  if($asc >= -15165 and $asc <= -14923) return "N";
  if($asc >= -14922 and $asc <= -14915) return "O";
  if($asc >= -14914 and $asc <= -14631) return "P";
  if($asc >= -14630 and $asc <= -14150) return "Q";
  if($asc >= -14149 and $asc <= -14091) return "R";
  if($asc >= -14090 and $asc <= -13319) return "S";
  if($asc >= -13318 and $asc <= -12839) return "T";
  if($asc >= -12838 and $asc <= -12557) return "W";
  if($asc >= -12556 and $asc <= -11848) return "X";
  if($asc >= -11847 and $asc <= -11056) return "Y";
  if($asc >= -11055 and $asc <= -10247) return "Z";
  return NULL;
  //return $s0;
}
function pinyin_long($zh){ //获取整条字符串汉字拼音首字母
  $ret = "";
  $s1 = iconv("UTF-8","gb2312", $zh);
  $s2 = iconv("gb2312","UTF-8", $s1);
  if($s2 == $zh){$zh = $s1;}
  for($i = 0; $i < strlen($zh); $i++){
    $s1 = substr($zh,$i,1);
    $p = ord($s1);
    if($p > 160){
      $s2 = substr($zh,$i++,2);
      $ret .= getfirstchar($s2);
    }else{
      $ret .= $s1;
    }
  }
  return $ret;
}
echo pinyin_long('*《,@#$123HAHadf一年后');
?>


输出:


代码二:获取字符串全拼,仅支持GBK

<?php
class ChineseSpell {//注意仅支持:GBK,故传入参数前须转码
  /**
  * @var array $chineseSpellList 拼音编码对应表
  * @access private
  */
  private $chineseSpellList = array(
  'a'=>-20319,
  'ai'=>-20317,
  'an'=>-20304,
  'ang'=>-20295,
  'ao'=>-20292,
  'ba'=>-20283,
  'bai'=>-20265,
  'ban'=>-20257,
  'bang'=>-20242,
  'bao'=>-20230,
  'bei'=>-20051,
  'ben'=>-20036,
  'beng'=>-20032,
  'bi'=>-20026,
  'bian'=>-20002,
  'biao'=>-19990,
  'bie'=>-19986,
  'bin'=>-19982,
  'bing'=>-19976,
  'bo'=>-19805,
  'bu'=>-19784,
  'ca'=>-19775,
  'cai'=>-19774,
  'can'=>-19763,
  'cang'=>-19756,
  'cao'=>-19751,
  'ce'=>-19746,
  'ceng'=>-19741,
  'cha'=>-19739,
  'chai'=>-19728,
  'chan'=>-19725,
  'chang'=>-19715,
  'chao'=>-19540,
  'che'=>-19531,
  'chen'=>-19525,
  'cheng'=>-19515,
  'chi'=>-19500,
  'chong'=>-19484,
  'chou'=>-19479,
  'chu'=>-19467,
  'chuai'=>-19289,
  'chuan'=>-19288,
  'chuang'=>-19281,
  'chui'=>-19275,
  'chun'=>-19270,
  'chuo'=>-19263,
  'ci'=>-19261,
  'cong'=>-19249,
  'cou'=>-19243,
  'cu'=>-19242,
  'cuan'=>-19238,
  'cui'=>-19235,
  'cun'=>-19227,
  'cuo'=>-19224,
  'da'=>-19218,
  'dai'=>-19212,
  'dan'=>-19038,
  'dang'=>-19023,
  'dao'=>-19018,
  'de'=>-19006,
  'deng'=>-19003,
  'di'=>-18996,
  'dian'=>-18977,
  'diao'=>-18961,
  'die'=>-18952,
  'ding'=>-18783,
  'diu'=>-18774,
  'dong'=>-18773,
  'dou'=>-18763,
  'du'=>-18756,
  'duan'=>-18741,
  'dui'=>-18735,
  'dun'=>-18731,
  'duo'=>-18722,
  'e'=>-18710,
  'en'=>-18697,
  'er'=>-18696,
  'fa'=>-18526,
  'fan'=>-18518,
  'fang'=>-18501,
  'fei'=>-18490,
  'fen'=>-18478,
  'feng'=>-18463,
  'fo'=>-18448,
  'fou'=>-18447,
  'fu'=>-18446,
  'ga'=>-18239,
  'gai'=>-18237,
  'gan'=>-18231,
  'gang'=>-18220,
  'gao'=>-18211,
  'ge'=>-18201,
  'gei'=>-18184,
  'gen'=>-18183,
  'geng'=>-18181,
  'gong'=>-18012,
  'gou'=>-17997,
  'gu'=>-17988,
  'gua'=>-17970,
  'guai'=>-17964,
  'guan'=>-17961,
  'guang'=>-17950,
  'gui'=>-17947,
  'gun'=>-17931,
  'guo'=>-17928,
  'ha'=>-17922,
  'hai'=>-17759,
  'han'=>-17752,
  'hang'=>-17733,
  'hao'=>-17730,
  'he'=>-17721,
  'hei'=>-17703,
  'hen'=>-17701,
  'heng'=>-17697,
  'hong'=>-17692,
  'hou'=>-17683,
  'hu'=>-17676,
  'hua'=>-17496,
  'huai'=>-17487,
  'huan'=>-17482,
  'huang'=>-17468,
  'hui'=>-17454,
  'hun'=>-17433,
  'huo'=>-17427,
  'ji'=>-17417,
  'jia'=>-17202,
  'jian'=>-17185,
  'jiang'=>-16983,
  'jiao'=>-16970,
  'jie'=>-16942,
  'jin'=>-16915,
  'jing'=>-16733,
  'jiong'=>-16708,
  'jiu'=>-16706,
  'ju'=>-16689,
  'juan'=>-16664,
  'jue'=>-16657,
  'jun'=>-16647,
  'ka'=>-16474,
  'kai'=>-16470,
  'kan'=>-16465,
  'kang'=>-16459,
  'kao'=>-16452,
  'ke'=>-16448,
  'ken'=>-16433,
  'keng'=>-16429,
  'kong'=>-16427,
  'kou'=>-16423,
  'ku'=>-16419,
  'kua'=>-16412,
  'kuai'=>-16407,
  'kuan'=>-16403,
  'kuang'=>-16401,
  'kui'=>-16393,
  'kun'=>-16220,
  'kuo'=>-16216,
  'la'=>-16212,
  'lai'=>-16205,
  'lan'=>-16202,
  'lang'=>-16187,
  'lao'=>-16180,
  'le'=>-16171,
  'lei'=>-16169,
  'leng'=>-16158,
  'li'=>-16155,
  'lia'=>-15959,
  'lian'=>-15958,
  'liang'=>-15944,
  'liao'=>-15933,
  'lie'=>-15920,
  'lin'=>-15915,
  'ling'=>-15903,
  'liu'=>-15889,
  'long'=>-15878,
  'lou'=>-15707,
  'lu'=>-15701,
  'lv'=>-15681,
  'luan'=>-15667,
  'lue'=>-15661,
  'lun'=>-15659,
  'luo'=>-15652,
  'ma'=>-15640,
  'mai'=>-15631,
  'man'=>-15625,
  'mang'=>-15454,
  'mao'=>-15448,
  'me'=>-15436,
  'mei'=>-15435,
  'men'=>-15419,
  'meng'=>-15416,
  'mi'=>-15408,
  'mian'=>-15394,
  'miao'=>-15385,
  'mie'=>-15377,
  'min'=>-15375,
  'ming'=>-15369,
  'miu'=>-15363,
  'mo'=>-15362,
  'mou'=>-15183,
  'mu'=>-15180,
  'na'=>-15165,
  'nai'=>-15158,
  'nan'=>-15153,
  'nang'=>-15150,
  'nao'=>-15149,
  'ne'=>-15144,
  'nei'=>-15143,
  'nen'=>-15141,
  'neng'=>-15140,
  'ni'=>-15139,
  'nian'=>-15128,
  'niang'=>-15121,
  'niao'=>-15119,
  'nie'=>-15117,
  'nin'=>-15110,
  'ning'=>-15109,
  'niu'=>-14941,
  'nong'=>-14937,
  'nu'=>-14933,
  'nv'=>-14930,
  'nuan'=>-14929,
  'nue'=>-14928,
  'nuo'=>-14926,
  'o'=>-14922,
  'ou'=>-14921,
  'pa'=>-14914,
  'pai'=>-14908,
  'pan'=>-14902,
  'pang'=>-14894,
  'pao'=>-14889,
  'pei'=>-14882,
  'pen'=>-14873,
  'peng'=>-14871,
  'pi'=>-14857,
  'pian'=>-14678,
  'piao'=>-14674,
  'pie'=>-14670,
  'pin'=>-14668,
  'ping'=>-14663,
  'po'=>-14654,
  'pu'=>-14645,
  'qi'=>-14630,
  'qia'=>-14594,
  'qian'=>-14429,
  'qiang'=>-14407,
  'qiao'=>-14399,
  'qie'=>-14384,
  'qin'=>-14379,
  'qing'=>-14368,
  'qiong'=>-14355,
  'qiu'=>-14353,
  'qu'=>-14345,
  'quan'=>-14170,
  'que'=>-14159,
  'qun'=>-14151,
  'ran'=>-14149,
  'rang'=>-14145,
  'rao'=>-14140,
  're'=>-14137,
  'ren'=>-14135,
  'reng'=>-14125,
  'ri'=>-14123,
  'rong'=>-14122,
  'rou'=>-14112,
  'ru'=>-14109,
  'ruan'=>-14099,
  'rui'=>-14097,
  'run'=>-14094,
  'ruo'=>-14092,
  'sa'=>-14090,
  'sai'=>-14087,
  'san'=>-14083,
  'sang'=>-13917,
  'sao'=>-13914,
  'se'=>-13910,
  'sen'=>-13907,
  'seng'=>-13906,
  'sha'=>-13905,
  'shai'=>-13896,
  'shan'=>-13894,
  'shang'=>-13878,
  'shao'=>-13870,
  'she'=>-13859,
  'shen'=>-13847,
  'sheng'=>-13831,
  'shi'=>-13658,
  'shou'=>-13611,
  'shu'=>-13601,
  'shua'=>-13406,
  'shuai'=>-13404,
  'shuan'=>-13400,
  'shuang'=>-13398,
  'shui'=>-13395,
  'shun'=>-13391,
  'shuo'=>-13387,
  'si'=>-13383,
  'song'=>-13367,
  'sou'=>-13359,
  'su'=>-13356,
  'suan'=>-13343,
  'sui'=>-13340,
  'sun'=>-13329,
  'suo'=>-13326,
  'ta'=>-13318,
  'tai'=>-13147,
  'tan'=>-13138,
  'tang'=>-13120,
  'tao'=>-13107,
  'te'=>-13096,
  'teng'=>-13095,
  'ti'=>-13091,
  'tian'=>-13076,
  'tiao'=>-13068,
  'tie'=>-13063,
  'ting'=>-13060,
  'tong'=>-12888,
  'tou'=>-12875,
  'tu'=>-12871,
  'tuan'=>-12860,
  'tui'=>-12858,
  'tun'=>-12852,
  'tuo'=>-12849,
  'wa'=>-12838,
  'wai'=>-12831,
  'wan'=>-12829,
  'wang'=>-12812,
  'wei'=>-12802,
  'wen'=>-12607,
  'weng'=>-12597,
  'wo'=>-12594,
  'wu'=>-12585,
  'xi'=>-12556,
  'xia'=>-12359,
  'xian'=>-12346,
  'xiang'=>-12320,
  'xiao'=>-12300,
  'xie'=>-12120,
  'xin'=>-12099,
  'xing'=>-12089,
  'xiong'=>-12074,
  'xiu'=>-12067,
  'xu'=>-12058,
  'xuan'=>-12039,
  'xue'=>-11867,
  'xun'=>-11861,
  'ya'=>-11847,
  'yan'=>-11831,
  'yang'=>-11798,
  'yao'=>-11781,
  'ye'=>-11604,
  'yi'=>-11589,
  'yin'=>-11536,
  'ying'=>-11358,
  'yo'=>-11340,
  'yong'=>-11339,
  'you'=>-11324,
  'yu'=>-11303,
  'yuan'=>-11097,
  'yue'=>-11077,
  'yun'=>-11067,
  'za'=>-11055,
  'zai'=>-11052,
  'zan'=>-11045,
  'zang'=>-11041,
  'zao'=>-11038,
  'ze'=>-11024,
  'zei'=>-11020,
  'zen'=>-11019,
  'zeng'=>-11018,
  'zha'=>-11014,
  'zhai'=>-10838,
  'zhan'=>-10832,
  'zhang'=>-10815,
  'zhao'=>-10800,
  'zhe'=>-10790,
  'zhen'=>-10780,
  'zheng'=>-10764,
  'zhi'=>-10587,
  'zhong'=>-10544,
  'zhou'=>-10533,
  'zhu'=>-10519,
  'zhua'=>-10331,
  'zhuai'=>-10329,
  'zhuan'=>-10328,
  'zhuang'=>-10322,
  'zhui'=>-10315,
  'zhun'=>-10309,
  'zhuo'=>-10307,
  'zi'=>-10296,
  'zong'=>-10281,
  'zou'=>-10274,
  'zu'=>-10270,
  'zuan'=>-10262,
  'zui'=>-10260,
  'zun'=>-10256,
  'zuo'=>-10254
  );
           
  /**
  * 取汉字所有拼音
  * @param string $chinese 要转换的汉字
  * @param string $delimiter 分隔符
  * @param int $length 返回的长度
  * @return string
  */
  public function getFullSpell($chinese, $delimiter = '', $length = 0){
    $spell = $this->getChineseSpells($chinese, $delimiter);
    if($length){
      $spell = substr($spell, 0, $length);
    }
    return $spell;
  }
   
  /**
  * 取汉字第【一个】汉字完整拼音
  * @param string $chinese 要转换的汉字
  * @param int $length 返回的长度
  * @return string
  */
  public function getFirstSpell($chinese, $length = 0){
    $spell = $this->getChineseSpells($chinese, ' ', 1);
    if($length){
      $spell = substr($spell, 0, $length);
    }
    return $spell;
  }
   
  /**
  * 取一个汉字码对应的拼音
  * @param int $num 汉字码
  * @param string $blank 空白字符
  * @return string
  */
  public function getChineseSpell ($num, $blank = ''){
    if($num>0 && $num<160){
      return chr($num);
    }
    elseif($num<-20319||$num>-10247){
      return $blank;
    }
    else{
      foreach ($this->chineseSpellList as $spell => $code){
        if ($code > $num) break;
        $result = $spell;
      }
      return $result;
    }
  }
   
  /**
  * 取汉字拼音
  * @param string $chinese 要转换的汉字
  * @param string $delimiter 分隔符
  * @param int $first 是否只返回第一个
  * @return string
  */
  public function getChineseSpells($chinese, $delimiter = '', $first=0){
    $result = array();
    for($i=0; $i<strlen($chinese); $i++){
      $p = ord(substr($chinese,$i,1));
      if($p>160){
        $q = ord(substr($chinese,++$i,1));
        $p = $p*256 + $q - 65536;
      }
      $result[] = $this->getChineseSpell($p);
      if($first){
        return $result[0];
      }
    }
    return implode($delimiter, $result);
  }
}
$ok=new ChineseSpell();
$str='%^&《》:“{}AGDFasdfas===取汉字所有拼音';
echo $ok->getFullSpell($str);
echo '<p />';
echo $ok->getChineseSpells($str);
?>

输出: