1.json数据 转 字符串

JSON.stringify(jsondata)

2.字符串 转 JSON

JSON.parse(str)

3.Map 转 JSON,需要先将Map转化为Object(对象)

 function strMapToObj(strMap){
    let obj= Object.create(null);
    for (let[k,v] of strMap) {
      obj[k] = v;
    }
    return obj;
  }
  /**
   *map转换为json
   */
  function mapToJson(map) {
    return JSON.stringify(this.strMapToObj(map));
  }

4.JSON 转 Map

 function objToStrMap(obj){
    let strMap = new Map();
    for (let k of Object.keys(obj)) {
      strMap.set(k,obj[k]);
    }
    return strMap;
  }
  /**
   *json转换为map
   */
  function jsonToMap(jsonStr){
    return this.objToStrMap(JSON.parse(jsonStr));
  }

 

5.判断字符串是否为空

//判断字符是否为空的方法
  function isEmpty(obj){
    if(typeof obj == "undefined" || obj == null || obj == ""){
      return true;
    }else{
      return false;
    }
  }