fcgi vs. gunicorn vs. uWSGI - Peterbe.com

https://www.peterbe.com/plog/fcgi-vs-gunicorn-vs-uwsgi

 

uWSGI vs. Gunicorn, or How to Make Python Go Faster than Node : Blog – @kgriffs

https://blog.kgriffs.com/2012/12/18/uwsgi-vs-gunicorn-vs-node-benchmarks.html