curl -fsSL https://get.docker.com | bash -s docker --mirror Aliyun