export

说明:set.js 与 get.js 同级目录 暴露也可以写在 .vue 文件的 script 标签中 Node export default 写法1 set.js ...查看全文

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

export

说明:set.js 与 get.js 同级目录 暴露也可以写在 .vue 文件的 script 标签中 Node export default 写法1 set.js export default { name: "大牛", age: 18 } get.js //这里的 diy 可以随便定义 import diy from './set.js' console.log(diy

写文章