1. Undo patch

       mv  new_filefolder old_filefolder

       patch -RE -p0 < filename.patch

       eg.  $ mv linux-2.6.38.3 linux-2.6.38.3-sys

              $ patch -RE -p0 < ltpb_ker.patch

2. 解压缩时候由于系统时间不匹配出现错误:time stamp... is in the future. 

        解决方法: 只需加参数m即可。例如: tar -xvjf 变成 tar -xmvjf即可