/opt/MegaCli  -LDInfo -Lall -aALL 查raid级别
/opt/MegaCli -AdpAllInfo -aALL 查raid卡信息
/opt/MegaCli -PDList -aALL 查看硬盘信息
/opt/MegaCli -AdpBbuCmd -aAll 查看电池信息
/opt/MegaCli -FwTermLog -Dsply -aALL 查看raid卡日志
/opt/MegaCli -adpCount 【显示适配器个数】
/opt/MegaCli -AdpGetTime –aALL 【显示适配器时间】
/opt/MegaCli -AdpAllInfo -aAll    【显示所有适配器信息】
/opt/MegaCli -LDInfo -LALL -aAll    【显示所有逻辑磁盘组信息】
/opt/MegaCli -PDList -aAll    【显示所有的物理信息】
/opt/MegaCli -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -aALL |grep ‘Charger Status’ 【查看充电状态】
/opt/MegaCli -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -aALL【显示BBU状态信息】
/opt/MegaCli -AdpBbuCmd -GetBbuCapacityInfo -aALL【显示BBU容量信息】
/opt/MegaCli -AdpBbuCmd -GetBbuDesignInfo -aALL    【显示BBU设计参数】
/opt/MegaCli -AdpBbuCmd -GetBbuProperties -aALL    【显示当前BBU属性】
/opt/MegaCli -cfgdsply -aALL    【显示Raid卡型号,Raid设置,Disk相关信息】