http://itbbs.pconline.com.cn/topic.jsp?tid=8354865

笔记本的成本到底有多少----买本本必察
http://itbbs.pconline.com.cn/topic.jsp?tid=7739457看看各个显卡的性能等效排名,值得参考

通用图形显卡
nVidia GeForce 7950GTX                              算是28      
NVIDIA GeForce 8700M GT                             算是26          (支持D10,支持SLi技术)
nVidia GeForce 7900GTX                              算是22
NVIDIA GeForce 8600M GT                             算是19          (支持D10)
NVIDIA GeForce GO 7900 GS                           算是18
ATI Radeon HD 2600 XT                              算是17.5         (支持D10)
ATI Radeon HD 2600(512MB)                         算是15         (支持D10)
ATI Mobility Radeon X1700                           算是14.5
NVIDIA GeForce 8600M GS                                算是12.5       (支持D10)
NVIDIA GeForce Go 7700                             算是12
ATI Mobility Radeon X1700                           算是11.5
ATI    Mobility Radeon X2600                             算是 11           (支持D10)
NVIDIA GeForce Go 7600                              算是10
ATI Mobility Radeon X1600                            算是10
NVIDIA GeForce Go 6600                              算是10
NVIDIA GeForce 8400M GT                               算是9.5         (支持D10)
ATI Radeon HD 2400 XT                                  算是9           (支持D10)
NVIDIA GeForce 8400M GS                               算是8            (支持D10)
ATI Radeon HD 2400                                       算是7.5           (支持D10)
NVIDIA GeForce 8400M G                            算是7.5   (支持D10)           (阉割版本)ATI Radeon HD 2300                                   算是6.5
ATI Mobility Radeon X1450                           算是6.5
NVIDIA GeForce Go 7400                             算是6
ATI Mobility Radeon X1400                           算是6
ATI Mobility Radeon X2300                           算是5.5
NVIDIA GeForce Go 7300                             算是5
ATI Mobility Radeon X1300                           算是5
NVIDIA GeForce Go 7200                             算是3
NVIDIA GeForce Go 6200                             算是2.5
NVIDIA GeForce Go 6150                             算是1.5

专业图形含商务显卡:
NVIDIA GeForce Quadro NVS 110M                  算是3.5
NVIDIA GeForce Quadro NVS 130M                  算是5
NVIDIA GeForce Quadro NVS 135M                       算是7        (支持D10)
NVIDIA GeForce Quadro NVS 140M                       算是9 .5       (支持D10)
NVIDIA GeForce Quadro NVS 320M                       算是18      (支持D10)
NVIDIA GeForce Quadro NVS 520M                       算是25        (支持D10)
NVIDIA GeForce Quadro FX3500                       算是30      (支持D10,支持SLi技术)

常见的集成显卡:
ATI X1150                                                        算是3
Intel GMA X3100                                              算是2.8
ATI Radeon Xpress 200M                                算是1.2
Intel GMA950                                                   算是1

集显的看来档次最低,这样本本即使配置了双核,又能为本本添色多少哪?所以一般的办公用本本,集显最合适,价格4000元足够用了。