netstat -nt |awk '/10080/ {print $NF}'|sort |uniq -c

netstat -nt |grep 10080 |awk '{print $NF}'|sort |uniq -c