stackoverflow上的一个问题:

把下面的格式:

[{
    "id": 1,
    "title": "node1",
    "parent": "null"},{
    "id": 2,
    "title": "node2",
    "parent": 1},{
    "id": 3,
    "title": "node3",
    "parent": 1},{
    "id": 4,
    "title": "node4",
    "parent": 2},{
    "id": 5,
    "title": "node5",
    "parent": 2}]

更改为:

    [{
      'id':1,
      'title':'node1',  
      'childs':[  
         {  
            'id':2,
            'title':'node2'
            'childs':[  
               {  
                  'id':4,
                  'title':'node4',
                  'childs': []
               },
               {  
                  'id':5,
                  'title':'node5',
                  'childs': []
               }
            ]
         },
         {  
            'id':3,
            'title':'node3'
            'childs':[]
         }
      ]
   }]

相关代码:(主要用了python对象的可变性,如dict,list都是可变的.这样对于数据的深度可以简化)

result, t = [], {}

for i in k:    # k 为上面的数据, k 建议按 parent 排序一下
    i['childs'] = []
    if i['parent'] == 'null':
        del i['parent']
        result.append(i)
        t[1] = result[0]
    else:
        t[i['parent']]['childs'].append(i)
        t[i['id']] = t[i['parent']]['childs'][-1]
        del t[i['parent']]['childs'][-1]['parent']

print result

结果:

Z:\DOWNLOAD>k.py
[{'childs': [{'childs': [{'childs': [], 'id': 4, 'title': 'node4'}, {'childs': [
], 'id': 5, 'title': 'node5'}], 'id': 2, 'title': 'node2'}, {'childs': [], 'id':
 3, 'title': 'node3'}], 'id': 1, 'title': 'node1'}]