#!/bin/bash
~/.bashrc
~/.bash_profile
DIR=/home/xuexi/system/autotask
cd $DIR
echo `/bin/date +%Y%m%d-%T` >> $DIR/cpu.log
/usr/bin/top -bn 1 | grep Cpu | awk '{print $2}' | awk -F "%" '{print $1}' >> $DIR/cpu.log

#top -bn1的意思是去当前秒一次信息,如果不加b的话,会产生直接用手工执行会出来结果,但是用crontable执行的话,会没有信息


echo `/bin/date +%Y%m%d-%T` >> $DIR/mem.log
/usr/bin/free -m | grep Mem | awk -F ":" '{print $2}' | awk '{print $2}'  >> $DIR/mem.log
echo `/bin/date +%Y%m%d-%T` >> $DIR/root.log
/bin/df -h | grep '/$'  | awk '{print $4}' >> $DIR/root.log
echo `/bin/date +%Y%m%d-%T` >> $DIR/shm.log
/bin/df -h | grep 'shm'  | awk '{print $5}' >> $DIR/shm.log
echo `/bin/date +%Y%m%d-%T` >> $DIR/boot.log
/bin/df -h | grep 'boot'  | awk '{print $5}' >> $DIR/boot.log