hostnamectl

在7版本中,hostname有三种形式

静态(Static host name)

动态(Transient/dynamic host name)

别名(Pretty host name)

 

查询主机名

hostnamectl或hostctl status 查询主机名

hostnamectl status [--static|--transient|--pretty]


 

修改hostname

hostnamectl set-hostname servername [--static|--transient|--pretty]

 

删除hostname

hostnamectl set-hostname ""

hostnamectl set-hostname "" --static

hostnamectl set-hostname "" --pretty

 

 

修改配置文件

hostname  name

vim /etc/hostname 

 

 

通过nmtui修改,之后重启hostnamed

systemctl restart systemd-hostnamed

 

 

通过nmcui修改,之后重启hostnamed

nmcli general hostname servername

systemctl restart systemd-hostnamed