> library(xlsx)

载入需要的程辑包:rJava

载入需要的程辑包:xlsxjars

Warning messages:

1: 程辑包‘xlsx’是用R版本3.2.2 来建造的 

2: 程辑包‘rJava’是用R版本3.2.2 来建造的 

3: 程辑包‘xlsxjars’是用R版本3.2.2 来建造的 

> workbook <- "E:\\workspace\\R\\customer091026.xlsx"

> mydataframe <- read.xlsx(workbook,1)